Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


green1Niniejsza strona zawiera estymaty oszczędności zrealizowanych dzięki wykorzystaniu instalacji OZE zainstalowanych w ramach projektu „ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap III„.

W celu sporządzenia wizualizacji oszczędności płynących z instalacji kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę dokonano przeliczenia wartości energii uzyskanych z instalacji (wyrażonych w kWh) na odpowiadające im ilości gazu (Wykres 1) oraz węgla (Wykres 2).

Informacja
Do obliczeń przyjęto następujące wartości: 1 tona węgla = 8 012 kWh, 1 m3 gazu = 10.8 kWh.

 Wykres 1– Ilość zaoszczędzonego gazu [m3] w wyniku zastosowania instalacji kotłów na biomasę(wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach kotłów na biomasę wynosi
50802684.027 kWh
co odpowiada
4,703,952.22 m3 gazu ziemnego.


Wykres 2– Ilość zaoszczędzonego węgla [t] w wyniku zastosowania instalacji kotłów na biomasę (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach kotłów na biomasę wynosi
50802684.027 kWh
co odpowiada
6,340.82 ton węgla.

 

chart2Sumaryczna wartość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę[zł]


Wykres 3– Oszczędności w zł związane z redukcją zużycia gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji kotłów na biomasę (wykres skumulowany).
Kolor niebieski – koszt gazu, kolor szary koszt węgla.
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej