data2Lista instalacji kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę realizowanych w ramach projektu
ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap III”.

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Rysunek obok prezentuje liczbę instalacji kotłów na biomasę pogrupowanych wg miejscowości instalacji. Aby powiększyć wybraną część wykresu przeciągnij nad nią kursorem z wciśniętym lewy przyciskiem myszy.

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsze dwie kolumna tabeli zawierają nazwę miejscowości i adres poszczególnych instalacji. Kolejna kolumna zawiera informację o mocy zainstalowanego kotła. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru.

Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się poniżej tabeli. Pod kolumnami znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.

MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport
Janów Lubelski3238/1190726.142020-08-05Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3672209807.772020-08-05Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna315/316300158.292020-08-04Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1542/1385587.602020-08-04Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1544/2; 1545/4241671.782020-08-04Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3985223929.302020-08-03Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga244242224.172020-08-03Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski21264733.952020-08-02Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3303242139.872020-08-02Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3298242139.872020-08-02Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski350/4266395.692020-08-02Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4020234153.682020-08-01Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2632241671.782020-08-01Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3924/2225305.012020-08-01Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5428234106.532020-08-01Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2650/6234106.532020-08-01Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3418234106.532020-08-01Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1310/1234106.532020-08-01Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2517234106.532020-08-01Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1324/2264733.952020-08-01Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2869/2265153.842020-08-01Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1545/3241969.022020-07-31Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1350182031.022020-07-31Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4184241969.022020-07-31Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne338/1241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2584/2, 2585/2265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Borownica1024, 1023241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2384/2265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1738241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1779/6241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski352/4265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski88241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne574/1241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4247241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3364265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1243182031.022020-07-30Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4294/4241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4211241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5310241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3333 265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3971182031.022020-07-30Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski22241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna343241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki3059241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski428/3265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski754/2241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski121241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1045/2241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna404241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2429/4265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne341/1241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga13265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski758/8241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki-Przymiarki4366241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne82/3241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5206265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski339182031.022020-07-30Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2792, 2793241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1779/5241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3067/1241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki3874265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3207241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1382241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3658241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1071265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne84/1241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne342/5265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1260241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3467241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3699241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne576/1265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5192/1241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5221241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2393/1265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3251241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza Laski397/2241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1781/1265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2176241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga71/2241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3498241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4097/19265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski650/2241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1964/3241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4067241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3866265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4047182031.022020-07-30Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna402253992.272020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5596241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2469/19; 241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2961/3241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne400182031.022020-07-30Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2563, 2564241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1602/3265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1115182031.022020-07-30Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Garncarski3653/1241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1132241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski69265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne508241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski863/1241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1141241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3844265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna334241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3926/3241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1404 JL IV241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4051265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1457/4182031.022020-07-30Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1784/1241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1227241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3571241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski888265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3957241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1127/2241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2862/9, 5314241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3843241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1804, 1805265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4056, 4057241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1136265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki2943/3241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna766/1241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4172/6 4172/7241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5559241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski391/7265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3785182031.022020-07-30Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga181241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2176241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski959241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1463 241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski328/3241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne416/1241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1544/3265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna351, 352241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1680/4265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1674/5241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki3925/2241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1271/3241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga899241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Pikule239265139.482020-07-30Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Ujście184/3182031.022020-07-30Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2645/2241671.782020-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport


W celu wygenerowania raportu wyprodukowanej energii należy wybrać z listy instalacje i podać przedział czasowy.