data2Lista instalacji kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę realizowanych w ramach projektu
ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap III”.

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Rysunek obok prezentuje liczbę instalacji kotłów na biomasę pogrupowanych wg miejscowości instalacji. Aby powiększyć wybraną część wykresu przeciągnij nad nią kursorem z wciśniętym lewy przyciskiem myszy.

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsze dwie kolumna tabeli zawierają nazwę miejscowości i adres poszczególnych instalacji. Kolejna kolumna zawiera informację o mocy zainstalowanego kotła. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru.

Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się poniżej tabeli. Pod kolumnami znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.

MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport
Janów Lubelski3238/1462811.542021-07-30Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Borownica1024, 1023413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2384/2362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4020413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne338/1413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2584/2, 2585/2362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne574/1413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4247413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3364362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1243185144.332021-07-29Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1738413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1779/6413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski352/4362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3971185144.332021-07-29Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski22413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna343413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4294/4413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4211413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5310413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3333 362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1045/2413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna404413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2429/4362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki3059413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski428/3362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski754/2413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski121413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne82/3413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5206362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski339185144.332021-07-29Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2792, 2793413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne341/1413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga13362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski758/8413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki-Przymiarki4366413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3658413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1071362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1779/5413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3067/1413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki3874362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3207413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1382413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3699413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne576/1362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5192/1413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne84/1413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne342/5362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1260413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3467413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2176413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga71/2413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3498413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5221413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2393/1362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3251413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza Laski397/2413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1781/1362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1964/3413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4067413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3866362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4047185144.332021-07-29Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna402413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4097/19362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski650/2413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne400185144.332021-07-29Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2563, 2564413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1602/3362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5596413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2469/19; 413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2961/3413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1141413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3844362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1115185144.332021-07-29Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Garncarski3653/1413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1132413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski69362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne508413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski863/1413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1404 JL IV413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4051362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1457/4185144.332021-07-29Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1784/1413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3672413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski350/4372645.942021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna334413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3926/3413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1544/2; 1545/4413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2862/9, 5314413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3843413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1804, 1805362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1227413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3571413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski888362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3957413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1127/2413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5559413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski391/7362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3785185144.332021-07-29Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga181413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4056, 4057413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1136362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki2943/3413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna766/1413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4172/6 4172/7413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1463 413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski328/3413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne416/1413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1544/3362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2176413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski959413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga899413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Pikule239362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Ujście184/3185144.332021-07-29Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2645/2413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna351, 352413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1680/4362800.052021-07-29Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1674/5413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki3925/2413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1271/3413402.872021-07-29Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2650/6404807.192021-07-28Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2632404758.422021-07-27Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski88404758.422021-07-27Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna315/316404758.422021-07-27Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5428404611.832021-07-26Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1350185144.332021-07-26Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga244404611.832021-07-26Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski21362810.722021-07-25Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3418403077.532021-07-25Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3303404510.312021-07-25Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1310/1404510.312021-07-25Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2517404510.312021-07-25Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3298404510.312021-07-25Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3924/2403077.532021-07-24Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1545/3403077.532021-07-24Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1542/1503375.692021-07-24Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4184403077.532021-07-24Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2869/2362799.942021-07-24Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3985403152.452021-07-23Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1324/2362789.502021-07-23Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport


W celu wygenerowania raportu wyprodukowanej energii należy wybrać z listy instalacje i podać przedział czasowy.