data2Lista instalacji kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę realizowanych w ramach projektu
ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap III”.

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Rysunek obok prezentuje liczbę instalacji kotłów na biomasę pogrupowanych wg miejscowości instalacji. Aby powiększyć wybraną część wykresu przeciągnij nad nią kursorem z wciśniętym lewy przyciskiem myszy.

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsze dwie kolumna tabeli zawierają nazwę miejscowości i adres poszczególnych instalacji. Kolejna kolumna zawiera informację o mocy zainstalowanego kotła. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru.

Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się poniżej tabeli. Pod kolumnami znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.

MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport
Janów Lubelski2584/2, 2585/2298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Borownica1024, 1023289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3924/2269513.812021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2384/2298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne338/1289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3238/1321142.042021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne574/1289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4247289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3364298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1243182031.022021-01-21Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1738289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1779/6289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski352/4298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski88284920.992021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5310289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3333 298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3971182031.022021-01-21Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski22289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna343289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4294/4289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4211289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski754/2289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski121289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1045/2289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna404289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2429/4298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki3059289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski428/3298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne82/3289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5206298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski339182031.022021-01-21Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2792, 2793289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne341/1289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga13298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski758/8289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki-Przymiarki4366289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3207289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1382289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3658289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1071298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1779/5289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3067/1289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki3874298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3467289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3699289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne576/1298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1350182031.022021-01-21Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5192/1289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne84/1289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne342/5298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1260289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2176289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga71/2289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3498289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5221289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2393/1298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3251289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza Laski397/2289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1781/1298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1964/3289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4067289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3866298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4047182031.022021-01-21Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna402289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1310/1273818.222021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4097/19298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski650/2289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2961/3289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1324/2283744.152021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne400182031.022021-01-21Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2563, 2564289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1602/3298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5596289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2469/19; 289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski863/1289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1542/1422683.262021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1141289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3844298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1115182031.022021-01-21Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Garncarski3653/1289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1132289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski69298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Dolne508289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1404 JL IV289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4051298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1457/4182031.022021-01-21Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1784/1289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna334289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3926/3289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1544/2; 1545/4291026.502021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3957289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1127/2289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2862/9, 5314289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3843289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1804, 1805298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1227289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3571289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski888298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4172/6 4172/7289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5559289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski391/7298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3785182031.022021-01-21Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga181289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4056, 4057289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1136298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki2943/3289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna766/1289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Pierwsza1463 289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski328/3289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Momoty Górne416/1289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1544/3298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2176289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski959289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1271/3289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga899289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Pikule239298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Ujście184/3182031.022021-01-21Kotły na biomasę32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2645/2289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna351, 352289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1680/4298712.402021-01-21Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1674/5289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Łążek Ordynacki3925/2289997.122021-01-21Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2650/6291136.932021-01-20Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2517291136.932021-01-20Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3672291136.932021-01-20Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski350/4320081.282021-01-20Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2869/2295552.632021-01-20Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski2632291026.502021-01-19Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianka Górna315/316300158.292021-01-19Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4184291026.502021-01-19Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski5428291101.142021-01-18Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Biała Druga244291101.142021-01-18Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3985290960.212021-01-17Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski21295471.522021-01-17Kotły na biomasę16 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski1545/3276400.812021-01-17Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3303291088.542021-01-17Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3298291088.542021-01-17Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski4020291080.632021-01-16Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Janów Lubelski3418291080.632021-01-16Kotły na biomasę24 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport


W celu wygenerowania raportu wyprodukowanej energii należy wybrać z listy instalacje i podać przedział czasowy.