Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uzupełnij poszczególne rubryki hasłami wynikającymi z podpowiedzi umieszczonych pod krzyżówką.

Krzyżówka pozioma 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Pierwsza komórka : 0
Podpowiedź: np. cieplarniany
Ans : efekt

Pierwsza komórka : 11
Podpowiedź: międzynarodowa organizacja ekologiczna
Ans : greenpeace

Pierwsza komórka : 22
Podpowiedź: np. słoneczna lub wiatrowa
Ans : elektrownia

Pierwsza komórka : 33
Podpowiedź: wykorzystywanie odpadów do wytwarzania nowych produktów
Ans : recycling

Pierwsza komórka : 44
Podpowiedź: energia pochodząca z wody, słońca, wiatru
Ans : odnawialna

Pierwsza komórka : 55
Podpowiedź: żywność modyfikowana genetycznie
Ans : GMO

Pierwsza komórka : 66
Podpowiedź: energia z wnętrza Ziemi
Ans : geotermalna

Pionowo