Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt zakłada wykonanie 139 instalacji kotłów na biomasę. Zamieszczone poniżej listy oraz mapy umożliwiają wyszukanie na mapach określonych instalacji.